Instrucțiuni completare cerere

Certificat Fitosanitar
  1. Autentificare în portal ANF https://fitocertanfdf.madr.ro/
  2. Descărcare Cerere eliberare certificat fitosanitar
  3. Completare câmpuri text. Mesaje de avertizare validare date
  4. Completare valori din liste de selecție
  5. Completare dată calendaristică
  6. Completare cod TARIC cifre și selectoare.
  7. Adăugare și ștergere înregistrări în cadrul cererii
  8. Selectare documente și adăugare/ștergere documente opționale
  9. Mesaje avertizare câmpuri necompletate la închidere sau semnare cerere de finanțare
  10. Semnare electronica cerere